Uczelniany system rekrutacyjny

Wybierz właściwy kierunek studiów (przycisk niżej) i Zapisz się na studia (oddzielnie na: stacjonarne, niestacjonarne, prowadzone w filiach)

Wybierz kierunek studiów i Zapisz się

lub Zapisz się tradycyjnie, wypełniając Ankietę na studia
(jeżeli nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Kandydaci na studia będący obywatelami polskimi przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: rozpoczęcie studiów w październiku (na semestr zimowy, rekrutacja główna) oraz rozpoczęcie w lutym/marcu (na semestr letni, rekrutacja dodatkowa)

Rekrutacja dla cudzoziemców na studia prowadzone w języku angielskim: https://gsw.gda.pl/en/content/study-offer

A. Dokumenty, które musisz złożyć w uczelnianym systemie rekrutacyjnym

Rekrutujesz się samodzielnie, online w uczelnianym systemie rekrutacyjnym. Przed rozpoczęciem aplikowania prosimy o przygotowanie niżej wymienionych dokumentów. Prosimy o ich zeskanowanie lub wykonanie czytelnych zdjęć, np. smartfonem 

 • Rekrutacja na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie):  Świadectwo dojrzałości 
 • Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie):  Dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu 
 •  Dowód wpłaty wpisowego 100 zł  (wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej)
  Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198. Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia, jeżeli rekrutujecie do filii)
 •  Zdjęcie legitymacyjne  (jak do dowodu osobistego) w wersji elektronicznej
  Plik JPG o wymiarach co najmniej 236x295 pikseli. Zdjęcie aktualne, kolorowe, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych). W naszym systemie możesz samodzielnie wykadrować zdjęcie

Jeżeli nie masz zdjęcia, możesz wykonać je samodzielnie smartfonem (wskazówki – zobacz niżej)

Uwagi:

 1. Dostarczenie oryginałów ww. dokumentów jest wymagane, aby rozpocząć studia. Przedstaw je później w Uczelni do wglądu: (i) w czasie rekrutacji, (ii) albo podczas rozpoczęcia studiów, (iii) albo przesyłając je pocztą na adres: Gdańska Szkoła Wyższa, REKRUTACJA, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B. Oryginały dokumentów zostaną Tobie zwrócone
 2. Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego

B. Po złożeniu dokumentów w systemie rekrutacyjnym

Po złożeniu tych dokumentów w systemie rekrutacyjnym, wyślemy Tobie mailem do zaznajomienia się i podpisania (w pliku PDF):

Zapisz się samodzielnie na studia

Uczelniany system rekrutacyjny

Wybierz właściwy kierunek studiów (przycisk niżej) i Zapisz się na studia (oddzielnie na: stacjonarne, niestacjonarne, prowadzone w filiach)

Wybierz kierunek studiów i Zapisz się

lub Zapisz się tradycyjnie, wypełniając Ankietę na studia
(jeżeli nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Legitymacje studenckie

Kliknij w menu poniżej i przeczytaj

Przenosisz się z innej uczelni?

Zapoznaj się z naszą ofertą: https://gsw.gda.pl/pl/przenies-sie

Legitymacje studenckie

Jeżeli chcesz otrzymać legitymację studencką: (*) wypełnij wniosek   – pod poniższym przyciskiem; (*) wpłać 22 zł  na niżej podany rachunek; (*) prześlij skan wniosku i dowód wpłaty mailem : legitymacje@gsw.gda.pl

Jeżeli rekrutowałeś/rekrutowałaś na studia przed rokiem akademickim 2024/25, prześlij wraz z wymienionymi dokumentami również  swoje zdjęcie jak do dowodu osobistego w wersji elektronicznej 

Uczelnia przyjmuje tylko kompletne wnioski (niekompletne nie będą rozpatrywane)

Przeczytaj niżej więcej o legitymacjach studenckich

Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198. Tytuł płatności: imię i nazwisko, nr albumu (jeżeli go posiadasz) oraz zwrot "wydanie legitymacji" (lub "wydanie duplikatu legitymacji")
W przypadku duplikatu legitymacji opłata wynosi 33 zł

Więcej o legitymacjach studenckich
Czesne

Informacje o wysokości czesnego podane są w opisie każdego kierunku (kliknij w przycisk poniżej, wybierz właściwy kierunek i sprawdź czesne).
Zobacz też inne informacje dotyczące płatności, jak: terminy płatności, nr rachunku bankowego, itp. Zobacz też informacje dotyczące czesnego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Wybierz kierunek studiów i sprawdź czesne Inne informacje o płatności   Czesne w BIP
Uchwały dot. rekrutacji w uczelnianym BIP-ie

Senat GSW podejmuje corocznie uchwały dotyczące ogólnych zasad rekrutacji. Zobacz je w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

  Uchwała rekrutacyjna w BIP
Promocja 400 zł do 14.07.2024

Promocja przedłużona do 14 lipca. Zapraszamy!

Osobom, które w terminie 1.05-14.07.2024 złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych na studia I lub II stopnia
przyznaje się upust w opłatach czesnego za pierwszy rok studiów w wysokości  400 zł  na pierwszy rok studiów (po 200 zł na każdy semestr)

Warunkiem skorzystania z promocji jest terminowe regulowanie płatności czesnego, zgodnie z obowiązującymi w GSW zasadami (https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia).
W przypadku przekroczenia terminu płatności czesnego (lub dowolnej raty czesnego), promocja może zostać w indywidualnym przypadku unieważniona

Wysokość czesnego za semestr studiów w ramach promocji do 14.07.2024

Kierunek studiów Czesne w promocji
Administracja
I stopnia, stacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Administracja
I stopnia, niestacjonarne
2.600 zł
2.400 zł
Administracja
II stopnia, niestacjonarne
2.500 zł
2.300 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne
I stopnia, stacjonarne
3.000 zł
2.800 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzne
I stopnia, niestacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Kryminologia
I stopnia, stacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Kryminologia
I stopnia, niestacjonarne
2.700 zł
2.500 zł
Kryminologia i kryminalistyka
II stopnia, niestacjonarne
2.700 zł
2.500 zł
Prawo w biznesie
I stopnia, stacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Prawo w biznesie
I stopnia, niestacjonarne
2.600 zł
2.400 zł
Logistyka
I stopnia, stacjonarne
3.000 zł
2.800 zł
Logistyka
I stopnia, niestacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Pedagogika
I stopnia, stacjonarne
2.600 zł
2.400 zł
Pedagogika
I stopnia, niestacjonarne
2.400 zł
2.200 zł
Zarządzanie
I stopnia, stacjonarne
3.000 zł
2.800 zł
Zarządzanie
I stopnia, niestacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Zarządzanie
II stopnia, niestacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji
I stopnia, stacjonarne
3.000 zł
2.800 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji
I stopnia, niestacjonarne
2.800 zł
2.600 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji
II stopnia, niestacjonarne, 3- i 4-semestralne
2.800 zł
2.600 zł

Oprac. na podst. zarządzenia Nr 3/2024 Kanclerza GSW z 19.04.2024 r. ws. ustalenia promocyjnej zniżki za usługi edukacyjne dla obywateli polskich do 30.06.2024 oraz zarządzenia Nr 6/2024 Kanclerza GSW z 1.07.2024 r. ws. przedłużenia promocji z 30.06 na 14.07.2024

Wskazówki, jak właściwie wykonać zdjęcie legitymacyjne smartfonem we własnym zakresie
 • Poproś drugą osobę o pomoc (samemu nie uda Ci się prawidłowo wykonać zdjęcia)
 • Zdjęcie wykonuj w pomieszczeniu, w ciągu dnia, w oświetleniu dziennym (najlepiej bez flesza)
 • Stań na białym, jednolitym tle, najlepiej w miejscu jasnym (niedaleko okna)
 • Zdejmij z głowy nakrycie (chyba że jest ono związane z Twoją religią), nie zakładaj okularów (z wyjątkiem okularów korekcyjnych)
 • Stań przodem do aparatu w taki sposób, aby Twoja twarz była symetryczna (nie przesuwaj aparatu lekko w lewo lub prawo). Otwórz oboje oczu, zamknij usta, nie uśmiechaj się (zachowaj naturalny wyraz twarzy)
 • Wykonywane zdjęcie powinno obejmować osobę od pasa w górę. Zdjęcie, które będzie zamieszczane w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, będziesz mógł/mogła samodzielnie wykadrować tak, aby większość zdjęcia zajmowała Twoja CAŁA twarz

Zobacz też informacje, w jaki sposób należy wykonać zdjęcie do dowodu osobistego, przygotowane przez rządowy portal gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Rachunek bankowy do wpłat czesnego

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Płatności z zagranicy

Kod SWIFT: BPKOPLPW
Numer IBAN: PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Co podawać w tytule płatności za studia?

 • Nowo przyjęci bez nr albumu: imię i nazwisko studenta, kierunek studiów
 • Studenci: numer albumu (po jego nadaniu)
 • Słuchacze studiów podyplomowych: numer i nazwisko słuchacza oraz nazwa studiów podyplomowych
 • Uczestnicy szkoleń: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty

Tradycyjna metoda rekrutacji na studia (poprzez wypełnienie Ankiety na studia)

Jeżeli nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego i wypełnić aplikacji rekrutacyjnej, możesz zrekrutować się na studia, wypełniając ankietę osobową studenta (do pobrania poniżej):

 • albo wypełniając plik elektronicznie (PDF jest formularzem przygotowanym do wypełnienia komputerowego),
 • albo drukując plik i wypełniając go długopisem w sposób czytelny (wielkimi literami).

Wypełnioną ankietę oraz zdjęcie jak do dowodu osobistego prześlij do nas na maila: rekrutacja@gsw.gda.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Gdańska Szkoła Wyższa, REKRUTACJA, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.

Pamiętaj, aby dostarczyć nam dokumenty: (*) świadectwo dojrzałości; lub (*) dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem. Możesz je zeskanować lub wykonać czytelne zdjęcia, np. smartfonem, albo przesłać oryginały pocztą tradycyjną (oryginały zostaną Wam zwrócone).

Jeżeli dostarczasz skany ww. dokumentów, będziesz musiał/musiała pokazać nam oryginały tych dokumentów (albo w czasie rekrutacji, albo tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego)