0 review(s) | Add your review
Warmia i Mazury na tle pandemicznej rzeczywistości, Mariusz Tadeusz Fierek, Paulina Sigurska-Fierek (red.), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2021, ISBN 978-83-66270-13-8. Stron 359, format 17x24 cm (B5). Publiczny dostęp nieodpłatny: https://gsw.gda.pl/wydawnictwo_113
0,00 zł
ZałącznikRozmiar
PDF icon 2021-113 Strona tytułowa. Spis treści.pdf366.92 KB
Dyscyplina: Ekonomia, Pedagogika
Nr katalogowy: 113
   

Książka wydana w formie online (PDF) i dostępna nieodpłatnie
zobacz "Dostęp do wydania online (PDF)"

Tytuł Warmia i Mazury na tle pandemicznej rzeczywistości
Praca zbiorowa 20 rozdziałów
Redaktorzy (2) Mariusz Tadeusz Fierek, Paulina Sigurska-Fierek
Autorzy (20) Brodzik Malwina, Brzezik Angelika, Ciukszo Danuta, Dzimidowicz Marzena Elżbieta, Fierek Mariusz Tadeusz, Grabowska Marta, Gral Aleksandra Maria, Jasonek-Zyśk Krystyna, Kimber Dagmara, Kordowska Dorota, Kowalczyk Ewa Teresa, Olejnik Krzysztof, Piotrowicz Jarosław, Sigurska-Fierek Paulina, Sobocińska Martyna, Sobol Dorota, Sołodki Aleksandra, Włodarska Kamila, Wojnicz Piotr, Wojnowski Krystian
Wydanie Online (PDF)
Rok wydania 2021
Strony 359 + 2 (361)
Objętość 21,1 ark. wyd.
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-66270-13-8
Adres URL W zakładce "Dostęp do wydania online (PDF)"
Cena Nieodpłatnie

Treści prezentowane w monografii są wyrazem indywidualnych opinii Autorów

Nota prawna

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2021

Zabronione:

 • samowolne udostępnianie publiczne całości lub/i fragmentów
 • sprzedaż kopii w wersjach: cyfrowej i wydruku

Dozwolone:

 • pobieranie
 • wydruk
Dostęp cyfrowy

Wersja online (PDF) dostępna na platformie: Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW – dostęp publiczny (bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF).

Adres bezpośredni:
https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/27

  Wersja online (PDF)

Spis treści

 1. Przedsłowie, s. 9-12
 2. Danuta Ciukszo, Mariusz Tadeusz Fierek, Rozwiązania polityki społecznej wprowadzone w sytuacji kryzysowej powstałej podczas pandemii COVID-19, s. 13-20
 3. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Tadeusz Fierek, Ustanowienie służby cywilnej w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, s. 21-36
 4. Malwina Brodzik, Wpływ reformy podziału administracyjnego Polski na wykonywanie najważniejszych zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, s. 37-56
 5. Krzysztof Olejnik, Znaczenie województwa warmińsko-mazurskiego w bezpieczeństwie ekonomicznym Polski, s. 57-76
 6. Dorota Sobol, Analiza pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014-2018, s. 77-96
 7. Piotr Wojnicz, Charakterystyka zaginięć osób w wieku senioralnym w województwie warmińsko-mazurskim, s. 97-112
 8. Dorota Kordowska, Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy w ochronie pracy ludzkiej w Polsce, s. 113-132
 9. Marzena Elżbieta Dzimidowicz, Analiza motywacji bezrobotnych w powiecie ostródzkim w latach 2016-2020, s. 133-152
 10. Aleksandra Maria Gral, Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie Filia w Morągu aktywizujące kobiety w latach 2017-2021, s. 153-172
 11. Dagmara Kimber, Analiza powiatu lidzbarskiego w zakresie bezrobocia i aktywizacji zawodowej kobiet w latach 2016-2020, s. 173-192
 12. Ewa Teresa Kowalczyk, Sołectwa w gminie Szczytno w latach 2016-2020, s. 193-212
 13. Angelika Brzezik, Analiza wykonania budżetu gminy Gietrzwałd w latach 2014-2018, s. 213-232
 14. Marta Grabowska, Gospodarka finansowa Aresztu Śledczego w Olsztynie w latach 2016-2019, s. 233-252
 15. Martyna Sobocińska, Analiza funkcjonowania kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie w latach 2015-2019, s. 253-272
 16. Krystyna Jasonek-Zyśk, Postępowanie odwoławcze wszczęte i zakończone olsztyńskiej Izby Skarbowej w latach 2014-2016, s. 273-292
 17. Aleksandra Sołodki, Korzyści i koszty ubezpieczeń społecznych mikroprzedsiębiorców na terenie miasta Bartoszyce, s. 293-312
 18. Krystian Wojnowski, Rola nauczyciela współorganizującego kształcenie w edukacji uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej, s. 313-326
 19. Kamila Włodarska, Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii, s. 327-334
 20. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Tadeusz Fierek, Sieć Cittaslow wizerunkowym produktem turystycznym małych miast Warmii i Mazur, s. 335-346
 21. Jarosław Piotrowicz, Agroturystyka – alternatywą na wypoczynek w gospodarczo trudnych czasach w pandemii COVID-19, s. 347-358

Przedsłowie

Otaczający nas świat obejmuje szerokie spektrum zjawisk zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, które mają wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa.

Destabilizujące oddziaływanie miała pandemia COVID-19, która wstrząsnęła całym światem na początku lat 20. XXI w.

Definicja legalna epidemii oraz pandemii wynika z Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 przytoczonej ustawy epidemia rozumiana jest jako „wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących”.

Z kolei poprzez pandemię rozumiemy chorobę wysoce zakaźną, która rozprzestrzenia się na minimum dwóch kontynentach w jednakowym czasie.

Wirus SARS-CoV-2 okazał się niezwykle zakaźny i ulegał szybkiemu rozprzestrzenianiu się w wielu krajach.

Po pewnym czasie, gdy rozwój wirusa osiągnął rozmiary charakterystyczne dla pandemii, została ona oficjalnie ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia dn. 11 marca 2020 r.

Rozwój i ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 były na tyle poważne, że uzasadniały stosowanie wobec obywateli licznych restrykcji.

Należy podkreślić, że jedną z nadrzędnych zasad konstytucyjnych jest prawo do wolności każdego człowieka.

Niemniej jednak art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zezwala na ustanowienie niezbędnych ograniczeń wolności obywateli pod warunkiem spełnienia wyrażonych expressis verbis przesłanek.

Należy do nich legalność ingerencji, konieczność w społeczeństwie demokratycznym oraz celowość ingerencji:

 • legalność ingerencji obwarowana jest obowiązkiem ustanawiania wszelkich restrykcji na gruncie ustawy,
 • celowość ingerencji znajduje swoje uzasadnienie w razie ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego, zdrowia, środowiska, moralności albo praw i wolności innych osób.

Bez wątpienia ryzyko zachorowania na zakaźną chorobę zagrażającą życiu lub zdrowiu spełnia warunek konieczności oraz celowości, a więc możliwe jest stosowanie ograniczeń wobec obywateli, jeśli są one wyrażone w ustawie[1].

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 spowodowało konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Te szczególne rozwiązania przybrały formę ograniczeń, nakazów oraz zakazów stosowanych w różnych obszarach funkcjonowania społeczeństwa.

Ministerstwo Zdrowia, w ścisłej współpracy z innymi ministerstwami i urzędami, prowadziło proces legislacyjny dla projektów rozporządzeń Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 46a oraz art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Działania te obejmowały bieżącą aktualizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy były aktualizowane z uwzględnieniem stopnia rozwoju pandemii i dotyczyły:

 • nakazu zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej,
 • zawieszenia zajęć, a następnie wprowadzenie nauczania zdalnego w szkołach, przedszkolach, żłobkach,
 • wprowadzenia nauczania hybrydowego w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych,
 • wprowadzenia ograniczeń w działalności gospodarczej (ograniczenie funkcjonowania lub czasowe zamknięcie np. galerii handlowych, restauracji, hoteli, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, muzeów, bibliotek, kin, teatrów, klubów tanecznych, obiektów sportowych, w tym siłowni i basenów),
 • wprowadzenia limitów liczby osób przebywających w danym momencie w budynkach użyteczności publicznej (np. w sklepach, kinach, restauracjach, kościołach),
 • wprowadzenia w sklepach godzin dla seniora,
 • wprowadzenia zakazów lub limitów dla zgromadzeń o charakterze publicznym, państwowym i religijnym,
 • ograniczenia liczby udostępnianych miejsc w transporcie publicznym,
 • ograniczenia w przemieszczaniu się poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi (w początkowej fazie pandemii),
 • wprowadzenia obowiązku kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski.

Wraz z rozwojem pandemii COVID-19 Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia publikowali szereg rozporządzeń, zarządzeń i komunikatów, które miały za zadanie uporządkowanie kwestii udzielania świadczeń w okresie pandemii[2].

Dzisiaj, jak to metaforycznie ujmuje Aleksander Nalaskowski, znaleźliśmy się na nieznanej wyspie, której rozpoznanie zajmie nam sporo czasu, a może będzie trwać całe pokolenie.

Całe poprzednie życie rozbitków, ich zaszczyty, pozycja, majątek – w nowej sytuacji tracą na znaczeniu, zerują się. Aby przetrwać rozbitkowie mogą ze sobą walczyć albo współpracować.

Po początkowym okresie współpracy i prób społecznej mobilizacji sił wobec pandemii zaczyna dominować konflikt i agresja – każdy zaczyna walczyć o swoje, szczególnie jednostki i grupy, których dotychczasowe interesy są zagrożone.

Badacze przewidują, że dalekosiężne skutki pandemii doprowadzą do wzrostu nierówności społecznych i ubóstwa.

Wedle tych prognoz z każdym punktem procentowym spadku w gospodarce światowej w wyniku pandemii ponad 10 mln ludzi pogrąży się w ubóstwie.

Ponadto w sytuacji niepewności związanej z kryzysem nasila się postrzeganie różnic w zasobności grup.

Grupy zamożniejsze postrzegane są jako te, które mają ułatwiony dostęp do opieki medycznej, leków, produktów deficytowych.

Różnice między grupami zaczynają być postrzegane jako zagrażające, nieuzasadnione i niesprawiedliwe. Stąd już niedaleko do rewolucji i klasowych konfliktów o silnym negatywnym wydźwięku.

Nie trzeba być wytrawnym analitykiem, by zauważyć, że podziały klasowe nakładają się na podziały polityczne i ideologiczne.

Przy dalszym podżeganiu przez polityków i media do plemiennej walki, społeczne, polityczne, ekonomiczne skutki kryzysu mogą być tragiczne.

Groźniejsza od samego wirusa może okazać się anarchia, wzrost radykalizmów i ślepe oddanie się jakiejś ideologii, która sufluje łatwe i proste recepty na poprawę bytu oraz odzyskanie statusu utraconego przez recesję wywołaną lockdownami.

Człowiek znalazł się w prawdziwej pułapce, gdyż jest bezradny i niewiele może zrobić w tej sytuacji, co prowadzi do zwiększenia lęku i towarzyszącej mu agresji. Samo znalezienie się w nowej sytuacji, przybicie na wyspę rozbitków wywołało szok i przerażenie.

Powrotu do przeszłości nie ma, teraźniejszość jest niebezpieczna i pełna zagrożeń, a przyszłość niepewna i trudna do przewidzenia. Niektórzy uważają, że przyszłości „nie ma”, mówiąc, że dobre życie było przed pandemią[3].

Celem monografii jest zaprezentowanie Warmii i Mazur na tle pandemicznej rzeczywistości. Powstała ona z inicjatywy środowiska naukowego Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie Gdańskiej Szkoły Wyższej.

W związku z tak szeroko podejmowaną problematyką, publikacja może być przydatna studentom kierunków – administracja, ekonomia i socjologia oraz innym czytelnikom, chcącym pogłębić wiedzę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Redaktorzy pragną podziękować wszystkim autorom za ich wkład w przygotowanie wydania, natomiast odbiorcom życzą znalezienia w niej wielu informacji, które będą przydatne w różnych dziedzinach życia.


[1] S. Omieczyńska, M. Przybyłowska, Pandemia COVID-19 – bariera czy ścieżka rozwoju nowej formy nauczania?, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2022, nr 3, s. 41-42.

[2] Wpływ pandemii COVID-19 na potrzeby zdrowotne w Polsce. Choroby zakaźne, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2022, s. 10-11.

[3] P. Długosz, Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie, CeDeWu, Warszawa 2021, s. 12-13.

Dotychczas w ramach serii ukazały się drukiem

 1. Warmia i Mazury na tle trendów globalnych, Mariusz Fierek, Paulina Sigurska-Fierek (red.), Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-89762-50-4 (nr katalogowy 050)
 2. Warmia i Mazury na tle nurtów ogólnoświatowych, Mariusz Fierek, Paulina Sigurska-Fierek (red.), Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-89762-92-4 (nr katalogowy 092), https://gsw.gda.pl/pl/content/warmia-mazury-na-tle-nurtow-ogolnoswiatowych

Książka wydana elektronicznie i dostępna nieodpłatnie
Dostęp w zakładce wyżej: "Dostęp do wydania online (PDF)"

ZałącznikRozmiar
PDF icon 2021-113 Strona tytułowa. Spis treści.pdf366.92 KB