Zarządzanie i inżynieria produkcji (I stopnia)

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3,5 roku (7 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku oraz w filii w Tczewie. Dostępne są następujące specjalności/moduły: Informatyka w zarządzaniu, Inżynieria budownictwa, Inżynieria ochrony środowiska, Mechatronika, Inżynieria produkcji, Logistyka i zarządzanie transportem. Absolwent posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji
Polski