Zarządzanie i inżynieria produkcji (I stopnia)

Studia pierwszego I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji inżynierskie. Studia online, zdalne, stacjonarne, niestacjonarne, w Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Studia w następujących modułach: Informatyka w zarządzaniu, Inżynieria budownictwa, Inżynieria ochrony środowiska, Mechatronika, Inżynieria produkcji, Logistyka i zarządzanie transportem. Absolwent posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji

Prawo w biznesie

Studia pierwszego I stopnia na kierunku Prawo w biznesie licencjackie. Studia online, zdalne, stacjonarne, niestacjonarne, w Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Celem studiów jest kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym

Kryminologia

Studia pierwszego I stopnia na kierunku Kryminologia licencjackie. Studia online, zdalne, stacjonarne, niestacjonarne, w Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Studia w następujących modułach: Kryminalistyka oraz Patologie społeczne. Absolwent posiądzie rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości

Administracja (I stopnia)

Studia pierwszego I stopnia licencjackie na kierunku "Administracja". Studia dzienne, zaoczne, online (zdalne) lub w: Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Studia w następujących modułach: Administracja publiczna, Administrowanie informacją, Administracja zdrowia publicznego, Zarządzanie w administracji