Kryminologia i kryminalistyka (II stopnia)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 2 lata (4 semestry), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i praktyczne kompetencje, niezbędne w pracy związanej z profilaktyką i zwalczaniem przestępczości. Poznasz szczegółowe zagadnienia z zakresu metodyki pomiaru przestępczości czy taktyki oraz procedur prowadzenia śledztwa. Opanujesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i wyjaśniania złożonych problemów związanych z przestępczością i patologiami społecznymi. Będziesz również potrafił/potrafiła stosować różnorodne metody i techniki badań kryminalistycznych, wykorzystywane w procesie wykrywania określonych przestępstw i ich sprawców. Przyswoisz sobie również umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Dzięki temu będziesz przygotowany/przygotowana do pracy w służbach mundurowych i innych instytucjach odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Polski

Zarządzanie (II stopnia)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 2 lata (4 semestry), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku. Dostępne są następujące specjalności/moduły: Zarządzanie usługami TSL, Zarządzanie organizacjami biznesowymi. Po ukończeniu tych studiów przyswoisz sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiądziesz umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Będziesz w stanie wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Będziesz doskonale przygotowany/przygotowana do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Polski

Zarządzanie i inżynieria produkcji (II stopnia)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 3 semestry (dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji) lub 4 semestry (dla pozostałych absolwentów) prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku. Dostępne następujące moduły/specjalności: Zarządzanie logistyką, Odnawialne źródła energii, Inżynieria zarządzania, Zarządzanie jakością, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Absolwent posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zgodnie z zadaną specyfikacją absolwent potrafi przygotować oraz zrealizować projekt usprawnienia organizacji i zarządzania w obszarach produkcji, analizować koszty pracy, zarządzać zasobami ludzkimi, w tym karierą zawodową pracowników, stosować coaching, mentoring, ocenę pracowników oraz dokonać analizy procesu typowego dla zarządzania i inżynierii produkcji, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Polski

Administracja (II stopnia)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 2 lata (4 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Dostępne następujące moduły/specjalności: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie. Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Będzie przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej
Polski