Terminy egzaminów i zaliczeń u mgr P. Majkowskiego

Organizacja pracy biurowej

grupa

termin egzaminu

Ap3-e 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4-e 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4-O 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Ap4-S 26.06.2022 godz. 16:30 MS Teams

Terminy egzaminów i zaliczeń u dr M. Musiałka

Terminy egzaminów i zaliczeń u dr M. Musiałka:

02.07.2022 r., godz. 9:00 - Zintegrowane systemy zarządzania (w) - grupy: Ip1-MSU-e, Ip2-MSU, Ip2-MSU-e

02.07.2022 r., godz. 9:00 - Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem (w) - grupy: semestry szóste ZiIP

Strony