Egzamin poprawkowy z Termodynamiki prof. Gumkowski

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki prowadzonej przez prof. Gumkowskiego odbędzie się 10.09.2022r., o godz. 12:00.
Forma egzaminu: zadania zamieszczone na platformie MS Teams w zespole: 2021-02 Termodynamika (w) Ip4, Ip4-e, Ip3-T, Ip4-T

Egzamin z przedmiotu "Termodynamika" prof. S. Gumkowski

Egzamin z przedmiotu "Termodynamika", prowadzonego przez prof. S. Gumkowskiego, odbędzie się dnia 26.06.2022 r. o godz. 12:00.

Forma egzaminu: zadania zamieszczone na platformie MS Teams w zespole: 2021-02 Termodynamika (w) Ip4, Ip4-e, Ip3-T, Ip4-T

Strony