Procesy produkcyjne dot. grupy Ip4-e

17.06.2021r. o godz. 20:00 odbędą się konsultacje dr inż. Jacka Domagalskiego poprzez platformę ClickMeeting dla chętnych studentów, którzy mają problem bądź pytania do zaliczenia ćwiczeń (zadania) z przedmiotu "Procesy produkcyjne".

Konsultacje - język angielski, mgr M. Ruczyński

Dnia 05.06.2021 r. w godzinach 16:45 - 18:15 odbędą się dodatkowe konsultacje z języka angielskiego dla osób, które miały problem z połączeniem się w czasie zaplanowanych zajęć lub mających zapytania do wykładowcy.

Konsultacje odbędą się poprzez Platformę ClickMeeting.

Informacje o sesji egzaminacyjnej

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi sesji egzaminacyjnej.

W tym semestrze, tak jak w semestrze ubiegłym, studenci nie odbierają kart okresowych osiągnięć z dziekanatu, wpisów dokonają wykładowcy w dziekanacie.

Strony