Egzamin z "Ekonomii" - prof. W.Polak

Egzamin z przedmiotu "Ekonomia" prof. W Polak

grupy: A1-e, A2-e, Ip1-e, K1-e, Za1-B - 18.02.2023 r., godz. 11:00 oraz II termin:  25.02.2023 r. godz. 11:00

Informacje dla dyplomantów

Uprzejmie prosimy studentów ostatnich semestrów studiów o zapoznanie się ze szczegółowymi  informacjami dotyczącymi składania pracy dyplomowej, podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz samego egzaminu dyplomowego.

Strony