Egzamin poprawkowy z Mechaniki prof. Gumkowski

Egzamin poprawkowy z Mechaniki prowadzonej przez prof. Gumkowskiego odbędzie się 12.02.2023r., o godz. 11:00.
Forma egzaminu: zadania zamieszczone na platformie MS Teams w zespole 2022-01 Mechanika (w) Ip3-e, Ip3-T

Egzamin z "Ekonomii" - prof. W.Polak

Egzamin z przedmiotu "Ekonomia" prof. W Polak

grupy: A1-e, A2-e, Ip1-e, K1-e, Za1-B - 18.02.2023 r., godz. 11:00 oraz II termin:  25.02.2023 r. godz. 11:00

Strony