Informacje dla dyplomantów

Uprzejmie prosimy studentów ostatnich semestrów studiów o zapoznanie się ze szczegółowymi  informacjami dotyczącymi składania pracy dyplomowej, podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz samego egzaminu dyplomowego.

Strony