Seminarium prof. Mikołaja Tarkowskiego odbędzie się w dniu 22.01.2022r. od godz. 10:45 w trybie zdalnym.

Link do seminarium: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAbGp_nIACHqYoOvUTop8gnMvYhxrE6pT...

 

Kategoria powiadomień: Dyplomanci, Dziekanat, Gdańsk, Tczew