Terminy egzaminów i zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez prof. H. Klimek:

Podstawy zarządzania jakością oraz Standaryzacja w zarządzaniu jakością - 25.06.2023 r. (niedziela) godz. 10:00. Forma ustna.

Każdy student, który otrzyma zaliczenie zajęć praktycznych,  w czasie spotkania online otrzyma pytania z obu przedmiotów i po 2 oceny.

Studenci, którzy mają do zaliczenia inny (zaległy) przedmiot u prof. Klimek i chcieliby przystąpić do egzaminu w sesji letniej, proszeni są o zgłoszenie mailowe do dziekanatu: dziekanat@gsw.gda.pl do godziny 12:00 w dniu 23.06 (lista osób zostanie przekazana Pani Profesor). Egzaminy z zaległych przedmiotów zostaną przeprowadzone w dniu 25.06.2023 r. od godz. 11:30, forma ustna.

Link do egzaminów:

  • Podstawy zarządzania jakością i Standaryzacja w zarządzaniu jakością

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE0MTc0ZmUtNzg5N...

Identyfikator spotkania: 346 397 132 913 
Kod dostępu: rRfu5j 

  • Pozostałe/zaległe przedmioty (warunki)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmYzMGRiYzUtMTYzY...

Identyfikator spotkania: 361 183 560 594 
Kod dostępu: THJWZE

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk