Terminy egzaminów i zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez dr M. Obrycką:

20.06.2023 r., godz. 11:30, sala B111 - Patologie społeczne - grupa K2s

01.07.2023 r., godz. 10:30, sala B110 - Patologie społeczne - grupa K2 (uwaga! zmiana godziny)

 

Terminy egzaminów i zaliczeń poprawkowych z przedmiotów prowadzonych przez dr M. Obrycką:

05.09.2023 r., godz. 11:30, sala B111 - Patologie społeczne - grupa K2s

09.09.2023 r., godz. 11:30, sala B110 - Patologie społeczne - grupa K2

Egzaminy odbywają się w formie ustnej!

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk