Terminy egzaminów i zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez dr B. Krzyczkowskiego:

29.01.2024 r., godz. 9:00

Prawodawstwo i organizacja ochrony środowiska (WU) - grupa Kkr5s, sala B109 (na miejscu, w szkole, forma ustna)

03.02.2024 r. godz. 8:00

Prawo administracyjne materialne, ustrojowe i proceduralne (WU) - grupy: A3a-MSU, A3a-MSU-e (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

03.02.2024 r. godz. 9:00

Prawodawstwo i organizacja ochrony środowiska (WU) - grupy: Kkr5, Kkr5-e, Kps5, Kps5-e  (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

03.02.2024 r. godz. 13:00

Prawo administracyjne - grupa: Za3-B (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

04.02.2024 r. godz. 8:00

Prawo administracyjne - grupy: A3, A3-e (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

10.02.2024 r. godz. 8:00

Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska - grupa A1-MSU-B (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

11.02.2024 r. godz. 11:00

Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska - grupy: A1-MSU, A1-MSU-e, A1-MSU-T (forma ustna, na Teamsach, w zespole z danego przedmiotu)

W  tygodniu poprzedzającym termin egzaminu, zostaną podane - w załączniku do tego komunikatu -  listy kolejności przystępowania do egzaminu. Listy egzaminacyjne są w załączonym pliku -poprawione w dniu 30.01.2024 r.. Nastąpiła kolejna zmiana w listach egzaminacyjnych, aktualizacja: 31.01.2024 r. Kolejna aktualizacja: 07.02.2024 r.

Studenci, którzy mają do zaliczenia "warunek" lub "różnicę programową" z przedmiotu prowadzonego przez dr B. Krzyczkowskiego (z przedmiotów ww. lub innych), proszone są o zgłoszenie się mailowo do dziekanatu: dziekanat@gsw.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2024 r., w celu dopisania do listy osób przystępujących do egzaminu.

 

Kategoria powiadomień: Braniewo, Dziekanat, Gdańsk, Tczew