Stypendia z budżetu państwa

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium rektora

Zapomoga

Stypendia z funduszy własnych Gdańskiej Szkoły Wyższej

Stypendium GSW za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Studenci mają możliwość uzyskania pomocy materialnej już od pierwszego semestru studiów.

  Więcej informacji na temat pomocy materialnej w zakładce 'Dla studentów'