Seminarium prof. Waldemara Polaka odbędzie się on-line, na platformie MS Teams w terminie: 28.11.2021 r., godz. 16:00,

link do spotkania poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avQKI7g6wQb0tDE5stBnKP1E1_CY0c10L...

Kategoria powiadomień: Dyplomanci, Dziekanat, Gdańsk