Seminarium prof. Waldemara Polaka odbędzie się w dniu 12.12.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie GSW w Gdańsku, sala B114.
Kategoria powiadomień: Dyplomanci, Dziekanat, Gdańsk