Seminarium prof. Mikołaja Tarkowskiego zaplanowane na 22.01.2022 r., godz. 10:45 zostało odwołane z powodu choroby wykładowcy. O nowym terminie poinformujemy w oddzielnym komunikacie.
Kategoria powiadomień: Dyplomanci, Dziekanat, Gdańsk, Tczew