Zachęcamy wszystkich naszych studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w projekcie finansowanym z PFRON-u: Twoja Nowa Praca.
Szczegóły: https://gsw.gda.pl/pl/content/projekt-dla-studentow-absolwentow-z-niepelnosprawnoscia-twoja-nowa-praca.

Kategoria powiadomień: Osoby z niepełnosprawnościami