ulotka informacyjna

Projekt Inspiratorium Kariery, prowadzony przez Fundację Aktywności Zawodowej, finansowany jest ze środków PFRON.

Projekt skierowany jest do mieszkających na terenie województwa pomorskiego:

  • studentów ostatniego roku oraz
  • absolwentów, którzy ukończyli w ciągu ostatnich 60 miesięcy studia dowolnego stopnia

posiadających stopień niepełnosprawności.

Szczegóły w ulotce oraz na stronie fb Fundacji: https://www.facebook.com/fundacjaaktywnoscizawodowej.

 

Fundacja Aktywności Zawodowej oferuje nie tylko wysokospecjalistyczne kursy zawodowe, ale również płatne staże i pomoc w znalezieniu pracy.