Egzamin poprawkowy OSTATNIEJ SZANSY odbędzie się 24.05.2023r., o godz. 18:00.
Dla studentów, którzy mają niezaliczony przedmiot z semestru zimowego 2022/23.

Czas na rozwiązanie testu to 30 minut na Teamsach.

Kategoria powiadomień: Dziekanat