Studentki i Studenci pierwszego roku

Przypominamy, że jeżeli chcecie, aby wydać Wam legitymację studencką, powinniście złożyć wniosek o jej wydanie oraz wnieść opłatę 22 zł.

Wniosek powinien zawierać również załączone zdjęcie legitymacyjne, ale zakładamy, że złożyliście zdjęcia w formie elektronicznej (plik JPG) w procesie rekrutacji – zgodnie z wymogami rekrutacji. Wykorzystamy wówczas to zdjęcie. Jeżeli jednak tego nie uczyniliście, prosimy o szybkie uzupełnienie.

 

Wypełnione wnioski wraz z dowodem wpłaty (oraz zdjęciem, jeżeli wcześniej tego nie uczyniliście) należy wysyłać mailem na adres: legitymacje@gsw.gda.pl.

Wnioski o wydanie legitymacji oraz niezbędne informacje dostępne są pod poniższym przyciskiem.

Czytaj więcej o legitymacjach
Kategoria powiadomień: Dziekanat, Rekrutacja