Szanowne Studentki, Szanowni Studenci

Od 1.10.2023 Gdańska Szkoła Wyższa będzie wymagać od wszystkich studentek i studentów korzystania z uczelnianych adresów mailowych.

Jeżeli będziecie wysyłać do uczelni maile, w których będziecie chcieli załatwić sprawy związane ze studiami, wysyłajcie je z Waszych uczelnianych adresów mailowych, czyli zakładanych Wam według wzorca:

Dostęp do skrzynek mailowych zapewniony jest przez: 

  • przeglądarkę internetową pod adresem: https://outlook.office.com/ lub
  • nieodpłatną aplikację MS Outlook (Windows, aplikacje mobilne).

Korespondencji przesyłanej z innych adresów mailowych nie będziemy uwzględniać.
Wymóg ten wprowadzony został w 2022 r. (§ 1 ust. 9 Regulaminu Studiów GSW: https://bip.gsw.gda.pl/p,42,regulamin-studiow).

 

Każdy student ma zakładane przez uczelnię konto na Platformie Office 365 GSW. W ramach tego konta studenci mają dostęp zarówno do aplikacji typu Word, Excel (i inne), jak i do swoich skrzynek mailowych (zakładanych przez GSW i nazywanych w tym komunikacie jako uczelniane skrzynki/adresy mailowe).

Macie Państwo do dyspozycji własną przestrzeń dyskową (w chmurze Microsoft), dzięki czemu możecie zamieszczać tam różne dokumenty (nikt poza Wami nie ma do nich dostępu) i np. udostępniać je wybranym osobom (innym studentom, nauczycielom lub składając prośby do jednostek uczelni), zamiast wysyłać je jako załączniki w mailach.

 

Wszystkie informacje dot. uczelnianych adresów mailowych, m.in. pierwsze logowanie czy utrata hasła, dostępne są pod adresem: www.gsw.gda.pl/office-365.

Wszystkie informacje dot. uczelnianych adresów mailowych
Kategoria powiadomień: Dziekanat