Wykłady on-line

W najbliższy weekend 10-11 października 2020 r. rozpoczynamy wykłady on-line poprzez Platformę ClickMeeting GSW. Wykłady dotyczą grup, które zgodnie z harmonogramem zjazdów mają zaplanowane zajęcia w ten weekend.

Grupa K5s

Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją planu zajęć.

Legitymacje studenckie ważne do 29 listopada 2020

Wszystkie legitymacje studenckie, które były ważne do 31 marca 2020 r. i nie były przedłużane z powodu zawieszenia funkcjonowania uczelni z powodu epidemii COVID-19, tracą ważność 29 listopada 2020 r.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021

Ze względów epidemiologicznych oraz wypełniając zalecenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 odbędzie się w ograniczonym składzie z zachowaniem reguł sanitarnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa (m.in.

Harmonogramy zjazdów 2020/2021 sem. zimowy

Na stronach www Uczelni opublikowano harmonogramy zjazdów w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym: dla wydziałów w siedzibie GSW w Gdańsku oraz w filii GSW w Tczewie.

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki dla studentów z Tczewa i Gdańska odbędzie się 26 września o godz. 10:00 w siedzibie Uczelni w Gdańsku, w sali B206.

Strony