Egzamin poprawkowy z Termodynamiki prof. Gumkowski

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki prowadzonej przez prof. Gumkowskiego odbędzie się 10.09.2022r., o godz. 12:00.
Forma egzaminu: zadania zamieszczone na platformie MS Teams w zespole: 2021-02 Termodynamika (w) Ip4, Ip4-e, Ip3-T, Ip4-T

Harmonogramy zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023

W sekcji "Student zalogowany" opublikowano harmonogramy zjazdów dla studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023. Harmonogramy dostępne są pod przykładowym adresem (a tam w menu bocznym w zależności od wydziału):

Strony