K1s

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Socjologia i metody badań socjologicznych" dr M. Muszel

odbędzie się w dniu 02.02.2023 r. (czwartek) godz. 10:00, sala B111

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk