Uprzejmie prosimy studentów ostatnich semestrów o zapoznanie się z załączonymi informacjami dotyczącymi ukończenia sudiów

Kategoria powiadomień: Braniewo, Dyplomanci, Dziekanat, Gdańsk, Olsztyn, Tczew