Grupa A1-MSU (Gdańsk)

Egzamin z przedmiotu "Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska" prowadzonego przez dr B. Krzyczkowskiego

odbędzie się w dniu 28.01.2023 r. (sobota) godz. 8:00 (nr sali zostanie podany w późniejszym terminie).

Egzamin odbędzie się w formie ustnej.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk