Godło Gdańska Wyższa Szkoła Administracji
Godło Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji

Z początkiem 2012 roku decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6011-20819-1/AM/11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2011 r. Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji nadano nazwę Gdańska Szkoła Wyższa.

Zmiana nazwy uczelni nie pociągnęła za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostały w mocy.

Wszystkie dane rejestracyjne uczelni pozostały bez zmian: numer 244 w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (obecnie jest to Ewidencja uczelni niepublicznych), numer REGON, NIP oraz wszystkie numery telefonów.

Zmienił się adres strony internetowej (domena) uczelni: gsw.gda.pl. Wszystkie adresy mailowe zmieniły się w taki sposób, że: (i) pierwsza część nazwy (przed "@") pozostała bez zmian; (ii) druga część nazwy (po "@") zmieniła się na: gsw.gda.pl (np. dziekanat@gwsa.pldziekanat@gsw.gda.pl).

Decyzja o zmianie nazwy podjęta została w związku z tym, że uczelnia w okresie swojej działalności rozszerzyła zakres i profil kształcenia również o studia inżynierskie. Uznano, że Gdańska Szkoła Wyższa będzie uniwersalną nazwą dla wszystkich oferowanych kierunków studiów.

Z początkiem roku akademickiego 2023/24 uczelnia zaprzestała utrzymywać dotychczasową domenę internetową "gwsa.pl".