Grupa K3

Zaliczenie przedmiotu "Podstawy prawa cywilnego"   

odbędzie się w dniu 28.01.2023 r. (sobota) godz. 9:00 (nr sali zostanie podany w późniejszym terminie).

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie pisemnej.

Grupy: A3, K3, Pb3

Zaliczenie przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej"

odbędzie się w dniu 28.01.2023 r. (sobota) godz. 10:30 (nr sali zostanie podany w późniejszym terminie).

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie pisemnej.

Grupy: A3z-MSU, A3pp-MSU

Egzamin z przedmiotu "System ochrony prawnej w UE"

odbędzie się w dniu 28.01.2023 r. (sobota) godz. 11:30 (nr sali zostanie podany w późniejszym terminie).

Egzamin odbędzie się w formie ustnej.

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat