Egzaminy poprawkowe z przedmiotu "Statystyka" prowadzonego przez dr inż. K. Świetlika odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

- Ip2-Gdańsk - 18.09.2022 r., godz. 12:30, sala B114, Gdańsk, ul. Biskupia 24B

- Ip2-Tczew - 18.09.2022 r., godz. 14:45, sala 38, Tczew, ul. Jana Sobieskiego 10a, budynek Zespołu Kształcenia Zawodowego

- Ip2-e-learning - 17.09.2022 r., godz. 10:00, platforma Teams (zaliczenie w formie zdalnej); link do zespołu, w którym odbędzie egzamin:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBSVRvA40pl21lLeZPhMayasdmdiKt9PQ...

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Tczew