Egzamin z przedmiotu "Organizacja i struktura organów wymiaru sprawiedliwości" u mgr M. Sobczak-Brockiej dla grup Kkr4 i Kps4 odbędzie się dnia 02.07.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie GSW sala B110.

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat