Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Statystyka z demografią":

19.02.2023 r. godz. 11:00 sala B211

Kategoria powiadomień: Dziekanat