Terminy egzaminów poprawkowych z przedmiotów prowadzonych przez prof. M. Borkowskiego:

22.09.2022 r. o godz. 11:00 -  studenci kierunku kryminologia (studia stacjonarne)

18.09.2022 r. od godz. 15:30 - 16:00 - studenci kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji

18.09.2022 r. od godz. 16:00 - 17:00 - studenci kierunku: administracja

Egzaminy poprawkowe odbędą się w siedzibie GSW, pok. A219

Kategoria powiadomień: Dziekanat