Egzamin poprawkowy z przedmiotów prowadzonych przez dr S. Koroluka:

Podstawy prawa obrotu gospodarczego (WU) - grupy: K3-e, Kkr5-e, Kps5-e

Podstawy prawoznawstwa (w) - grupy: A1-e, A1-T, K1-e, Za1-B

Publiczne prawo gospodarcze (w): grupy: Ap4-e, Ap5-e, Ap5-S, Ap5-T, Aza5-e, Zap5-B, Zabp5-B

odbędzie się 26.02.2023 r. (niedziela), godz. 10:00, w formie ustnej, na Teamsach.

Link do egzaminu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc4NWMxZjgtOTZjZ...

Proszę dołączyć do spotkania klikając w poniższy link. Wykładowca nie będzie dzwonił do poszczególnych osób tak jak to miało miejsce na pierwszym terminie.

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat