Termin egzaminu poprawkowego - ostateczny:

17.09.2022 r. od godz. 8:00

Egzamin w formie ustnej poprzez platformę TEAMS.

Kategoria powiadomień: Dziekanat