Komisja stypendialna GSW przyznała świadczenia na semestr zimowy 2021/2022. Każda z osób, które złożyły wnioski, otrzyma w terminie do 30 listopada br. decyzję stypendialną (pozytywną bądź odmowną). Decyzje te (w podpisanych plikach PDF) będą rozsyłane mailowo na adresy wskazane we wnioskach.

Jednocześnie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa Państwa danych, nie będziemy publikować list decyzji stypendialnych na stronie internetowej uczelni (po zalogowaniu), jak to miało miejsce dotychczas.

Przelewy stypendium za październik i listopad 2021 r. będą wykonywane w tygodniu 29.11-03.12.2021.

Kategoria powiadomień: Kwestura, opłaty, stypendia