Uwaga! Zniżka w czesnym dla absolwentów ZSB w Braniewie! Czytaj więcej: https://gsw.gda.pl/pl/content/znizka-w-czesnym-dla-absolwentow-zsb-w-braniewie​

Oferta studiów w filii GSW w Braniewie

Studia na kierunku: Administracja w filii GSW w Braniewie

  • kierunek: Administracja
  • studia pierwszego stopnia (licencjackie)
  • czas trwania: 6 semestrów
  • forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)
  O kierunku   Zasady rekrutacji   Opłaty czesnego   Zniżki w opłatach   Stypendia
Kontakt

Uwaga Studenci! Konieczność korzystania z uczelnianych adresów mailowych, https://gsw.gda.pl/pl/content/koniecznosc-korzystania-z-uczelnianych-adr...

Urlop w okresie 15.07-2.08.2024

Adres

Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Braniewie
14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2

Siedziba filii mieści się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, ul. Wiejska 2

Pozostałe dane ewidencyjne

NIP 583-27-91-523. Numer 244 w Ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Budynek GSW Filia w Braniewie

Poniżej do pobrania:

  • Ulotki
  • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
ZałącznikRozmiar
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB