Międzynarodowe Spotkanie Klastrów Ekoenergetycznych w tym Seminarium "Biogazownie dla Pomorza"

Międzynarodowe Spotkanie Klastrów Ekoenergetycznych
w tym Seminarium "Biogazownie dla Pomorza"

Termin: 10 – 12 maja 2010r. (poniedziałek - środa)

Miejsce spotkania:
Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego
80-231 Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Fiszera 14
Tel 58 699 53 29; e-mail: bopgaz@imp.gda.pl
http://www.imp.gda.pl/Biogazp.html

Organizatorzy:
Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Gdańska Wyższa Szkoła Administracji
POMCERT
Polskie Stowarzyszenie Biogazu
Fundacja Poszanowania Energii
IMPLASER
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tematyka spotkania będzie oscylowała wokół wykorzystania biomasy (w tym biomasy pochodzenia rolniczego i/lub biodegradowalnych odpadów miejskich) na cele energetyczne poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz, w szczególności w oparciu o rozwiązania kogeneracyjne. Celem nadrzędnym spotkań jest umożliwienie kontaktów, współpracy oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami szeroko pojętego rynku odnawialnych energii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii biomasowych.

Patronat honorowy nad spotkaniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Językiem konferencji jest język angielski - przy czym dla sesji I, II, III, V, VI i VII organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski, a w przypadku wystąpień w języku polskim tłumaczenie na język angielski.

W ramach seminarium przewidziano możliwość bezpośredniego kontaktu z producentami technologii biogazowych i innych

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Seminarium zapraszamy serdecznie inwestorów, przedstawicieli przemysłu, uczelni oraz instytucji badawczych do udziału w tym spotkaniu oraz prezentacji swoich produktów.

Zapraszamy serdecznie,
Gdańska Wyższa Szkoła Administracji

Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Od poniedziałek, 10 Maj, 2010 do środa, 12 Maj, 2010