Konferencja naukowa i wystawa malarstwa "Słowiański duch we współczesnym świecie"

Słowiański duch we współczesnym świecie 20210619-25 -grafika www
Wystawa malarstwa
19-25 czerwca 2021 r., godz. 10:00-16:00
Aula Główna oraz korytarze skrzydła "C"
Konferencja naukowa
24-25 czerwca 2021 r., rozpoczęcie godz. 10:00
Miejsce konferencji
Aula Główna oraz
online (linki w sekcji poniżej "Filmy z konferencji")
Organizatorzy
Gdańska Szkoła Wyższa
Grupa Artystyczna Otwarte Mosty (Open Bridges) z Warszawy
Gdański Oddział Polskiego Komitetu Słowiańskiego
Stowarzyszenie Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku
Kontakt organizacyjny
prof. Adam Karpiński
e-mail: akarp4@wp.pl

Gdańska Szkoła Wyższa
Grupa Artystyczna Otwarte Mosty (Open Bridges) z Warszawy
Gdański Oddział Polskiego Komitetu Słowiańskiego
Stowarzyszenie Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej na temat

Słowiański duch we współczesnym świecie
/The Slavic Spirit in the World of Today/

organizowanej w Gdańsku w dniach 24-25 czerwca 2021 r. będącej istotnym elementem wystawy prac artystów malarzy prezentowanej na terenie GSW w dniach 19-25 czerwca 2021 r. w godz. 10:00-16:00.

Celem Konferencji jest próba rekonstrukcji atrybutów i przejawów kultury słowiańskiej istniejącej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym szczególnie w Polsce, w jej regionach Ziem Odzyskanych. Wskazując na istniejące na tych terenach elementy tej kultury chcemy wydobyć te jej treści, które ubogacają życie społeczne poprzez tworzenie trwałych jego artefaktów.

Temu służyć będzie między innymi wystawowa prezentacja twórczości wyrażającej się w umiejętności przekształcania i wytwarzania nowych elementów ducha słowiańskiego poszerzających procesy poznania ludzkiego. Sprzyjać temu mogą warunki lokalowe, które są siedzibą Gdańskiej Szkoły Wyższej: wielowiekowa ulica (Biskupia) prowadząca do obronnych budowli zamkowych. Te kilkuwieczne obiekty koszarowe mogą przyczynić się do stworzenia interesujących prezentacji twórczych.

Istotnym celem Konferencji jest przyczynienie się do samopoznania się Słowian jako znaczącej treści kultury europejskiej. Służyć temu mogą głoszone referaty poświęcone zwyczajom, obyczajom i innym elementom kulturowym ubogacającym życie codzienne Słowian.

Program Konferencji

24 czerwca 2021 (czwartek)

 1. Adam Jan Karpiński (Gdańsk), Pierwiastki ducha słowiańskiego, a polskiego w szczególności, formułowane w związku z filozofią Karola Libelta
 2. Gracjan Cimek (Gdynia), Kryzys białoruski jako punkt zwrotny
 3. Edyta Majewska (Gdańsk), O postaciach ze słowiańskich podań, syrenie Juracie i kroju pisma Głagolicy na podstawie rozprawy doktorskiej "Kreacja a tradycja w projektowaniu graficznym"
 4. Barbara Krygier (Warszawa), Kosmos jest tutaj
 5. Rajmund Pluta (Warszawa), Pragmatyzm duchowości
 6. Małgorzata Dereniowska (Gdańsk), Przywołanie praprzodka – koncert na gongach
 7. Piotr Kudrycki (Sól, Beskid Żywiecki), Trójka, trójpodział i trzygłowy bóg u Słowian Południowych oraz u Słowian Połabskich i Pomorzan
 8. Krzysztof Bąkowski (Warszawa), W jakim stopniu idee starosłowiańskie mogą pomóc w rozwiązaniu problemów współczesnych
 9. Rajmund Pluta (Warszawa), Wynalazek
 10. Waldemar Borowski (Strzałkowo, Mazury), Święty grzybóg. Muchomor czerwony i naturalne korzenie mitologii
 11. Krzysztof Andrzej Górecki (Żeliszew Duży, Mazowsze), Słowiańskość w malarstwie polskim

25 czerwca 2021 (piątek)

 1. Krzysztof Andrzej Górecki (Żeliszew Duży, Mazowsze), Słowiańskość a sztuka współczesna
 2. Tadeusz Mroziński (Trzebnica k. Wrocławia), Piśmienność słowiańska
 3. Wernisaż

​Szczegółowy program wydarzenia dostępny do pobrania na dole w pliku PDF.

Wernisaż

Wernisaż przewidziano drugiego dnia konferencji 25 czerwca 2021 r. tuż po wystąpieniach o godz. 10:00 Krzysztofa A. Góreckiego oraz Tadeusza Mrozińskiego.
Na wystawę malarstwa zapraszamy w dniach 19-25 czerwca 2021 r. w godz. 10:00-16:00.

W trakcie wystawy prezentowane będą prace następujących twórców:

 1. Arnold Ananicz ps. Ananiczius
 2. Tomasz Awdziejczyk
 3. Joanna Banek
 4. Waldemar Borowski
 5. Dominika Daszewska
 6. Jacek Dittwald
 7. Krzysztof Andrzej Górecki
 8. Andrzej Kaleta
 9. Joanna Korecka
 10. Jolanta Kuśmierska
 11. Edyta Majewska
 12. Karolina Mysłek
 13. Magda Opozda-Szwabe
 14. Jerzy Przybył
 15. Kamila Wojciechowicz-Krauze

Demontaż obrazów 25.06.2021 r. od godz. 15:00.

Komitet Naukowy Konferencji

 • Czesław Białczyński – pisarz, scenarzysta, znawca kultury słowiańskiej
 • dr hab. Gracjan Cimek
 • dr Sebastian Dama
 • mgr Bartłomiej Doborzyński
 • Krzysztof A. Górecki
 • dr hab. Adam Karpiński, prof. GSW
 • Barbara Krygier – Członek Międzynarodowej Akademii Słowiańskiej
 • dr inż. Wioleta Mikołajczewska, prof. GSW – Rektor Gdańskiej Szkoły Wyższej

Organizatorzy

 • Alicja Wesołowska
 • Mirosław Borkowski
 • Krzysztof A. Górecki
 • Adam Jan Karpiński
 • Krzysztof Koszlaga
 • Łukasz Lewandowski
 • Tomasz Mikołajczewski
 • Dorota Stagun

Plakat konferencji i wystawy "Słowiański duch we współczesnym świecie" (Gdańsk 19-25 czerwca 2021 r.)
Autor: Waldemar Borowski (ufowaldek@gmail.com)

Plakat konferencji i wystawy
Pierwsza strona okładki Słowiański duch we współczesnym świecie
okładka

Wystawie malarstwa i konferencji towarzyszy książka:

Filmy na kanale YouTube GSW:

 1. cz. 1 (2021-06-24): Konferencja naukowa, link: https://youtu.be/3vK4B8E9_ew
 2. cz. 2 (2021-06-25): Konferencja naukowa, link: https://youtu.be/82tFc7McV_c
 3. cz. 3 (2021-06-25): Prezentacje artystów, podsumowanie konferencji, link: https://youtu.be/1tvB7ZcWldI

Galeria zdjęć z konferencji dostępna jest serwisie Galerie zdjęć GSW pod adresem (oraz poniższym przyciskiem): https://foto.gsw.gda.pl/index.php?/category/Konferencja_20210624-25

  Galeria zdjęć z konferencji

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Herb Gdańska

Wykorzystano fragment plakatu na konferencję i wystawę – autor Waldemar Borowski (ufowaldek@gmail.com)

Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: Od sobota, 19 Czerwiec, 2021 do piątek, 25 Czerwiec, 2021