Konferencja naukowa na Białorusi 2020.04.24 nie odbędzie się

W zawiązku z pandemią COVID-19 organizator konferencji poinformował nas, że zaplanowana na 24 kwietnia 2020 r. konferencja nie odbędzie się. Podjęto decyzję o wydaniu monografii. Zapraszamy do nadsyłania artykułów.

Przypominamy:
Nasza partnerska uczelnia BIP Instytut Prawa w Mińsku (Białoruś) ("БИП-Институт Правоведения" Частное Учреждение Образования) organizowała X międzynarodową konferencję naukową w Mińsku na Białorusi, 24 kwietnia 2020 r., poświęconą aktualnym problemom w naukach prawnych, ekonomicznych i społecznych. Na konferencję zapraszaliśmy pracowników naukowych GSW oraz z nami współ­pracujących.

Tematy sekcji
  1. Teoria i historia prawa. Prawo konstytucyjne i administracyjne
  2. Prawo cywilne i postępowanie cywilne. Prawo rolne, prawo rodzinne i prawo pracy
  3. Prawo karne i procedura karna, kryminologia i kryminalistyka
  4. Prawo międzynarodowe – międzynarodowe prawo pracy
  5. Prawo finansowe, prawo bankowe, prawo podatkowe
  6. Ekonomia i zarządzanie
  7. Historia, filozofia, politologia
  8. Psychologia i pedagogika

Języki konferencji: rosyjski, polski, białoruski, ukraiński.

Termin nadsyłania prac: do 1 kwietnia 2020 r. Wymogi redakcyjne: czcionka "Times New Roman" 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, objętość 3 strony.

Kontakt

Mirosław Borkowski
tel. 696 210 330
e-mail: prodziekan.wa@gsw.gda.pl

Strona internetowa organizatora

Szczegóły dotyczące konferencji na stronie internetowej organizatora:
https://bip-ip.by/novosti/357/

Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: piątek, 24 Kwiecień, 2020