Konferencja naukowa "Wyzwania dla współczesnej administracji"

Grafika nagłówkowa wydarzenia konferencji
Termin konferencji
22 czerwca 2021 r.
Termin zgłoszeń
do 01.06.2021
Nadsyłanie referatów
do 15.06.2021
Miejsce
on-line
Organizator
Wydział Nauk Społecznych Gdańskiej Szkoły Wyższej
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich
Partnerzy
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, Akademia Pomorska w Słupsku
Białoruski Instytut Prawa – BIP
Ukrainian National Forestry University (Department of History of Ukraine, Political Science and Law)
Lviv Polytechnic National University (Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development)

W dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) Gdańska Szkoła Wyższa wraz z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Akademickich oraz uczelniami partnerskimi organizują interdyscyplinarną międzynarodową konferencję naukową pt. "Wyzwania dla współczesnej administracji", poświęconą wyzwaniom, przed którymi stoi współczesna administracja publiczna. Spektrum tematyczne referatów i artykułów, które mogą być zgłaszane w ramach konferencji, zarysowane jest stosunkowo szeroko. Przede wszystkim oczekiwane są opracowania związane z zagadnieniami prawnymi i administracyjnymi, ale organizatorzy dopuszczają także materiały z zakresu innych dziedzin naukowych.

Organizatorzy zakładają przy tym, że głównym wyzwaniem dla administracji, któremu poświęcone będą referaty, artykuły, tudzież komunikaty przedstawione w ramach konferencji (i w materiałach pokonferencyjnych), będzie problematyka złożonego wpływu aktualnej pandemii na działalność administracyjną. Powyższe założenie nie oznacza jednak, iż tematyka przyszłej konferencji jest związana tylko i wyłącznie z problematyką epidemiologiczną. W ramach konferencji mogą zostać poruszone także inne wyzwania, przed którymi stoi współczesna administracja publiczna (zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w innych państwach), na przykład związane z:

 • integracją międzynarodową,
 • stanem środowiska naturalnego,
 • bezpieczeństwem zdrowotnym, społecznym i socjalnym,
 • problemami kadrowymi, przepływem wiedzy i informacji (w tym z informatyzacją administracji),
 • szeroko rozumianymi uwarunkowaniami gospodarczymi czy politycznymi.

Formuła personalna konferencji jest otwarta. Organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału w niej przede wszystkim pracowników, współpracowników i studentów GSW, ale bardzo chętnie będzie widziany także udział kadry akademickiej z innych szkół wyższych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, konferencja zostanie przeprowadzona w systemie on-line (organizatorzy nie przewidują zmiany tej formuły). Prezentacja materiałów, referatów, jak i dyskusja nad nimi zostanie przeprowadzona za pomocą jednej z typowych platform do webinariów. Szczegółowe warunki techniczne zostaną przedstawione Uczestnikom na stronie internetowej konferencji (szczegóły niżej). Biorąc pod uwagę sprawny przebieg konferencji i umożliwienie właściwej pracy jej moderatorów, należy liczyć się z możliwością ograniczenia czasu poświęconego na wygłoszenie każdego referatu (jego tez) oraz z wprowadzeniem ścisłych zasad dotyczących np. zadawania pytań w trakcie konferencji.

W związku z planowaną publikacją (w formule tradycyjnej lub elektronicznej) obejmującą materiały pokonferencyjne, referaty oraz artykuły, komunikaty związane z konferencją powinny zostać złożone przez Autorów w postaci otwartych plików tekstowych (szczegóły niżej). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo merytorycznej weryfikacji nadesłanych materiałów.

Organizatorzy serdecznie zapraszają zainteresowanych do zgłaszania czynnego udziału w konferencji zarówno w charakterze uczestników czy prelegentów (autorów referatów).

Zgłoszenia

 • do 01.06.2021: Przyjmujemy zgłoszenia przez formularz dostępny pod poniższym linkiem: [formularz niedostępny]
 • do 15.06.2021: Materiały w formie otwartych plików tekstowych (RTF, MS Word, OpenOffice) należy nadsyłać mailem na adres: wydawnictwo@gsw.gda.pl

Rada naukowa konferencji

 1. Wioleta Mikołajczewska – Rektor GSW
 2. Przemysław Kierończyk – GSW
 3. Mirosław Borkowski – GSW
 4. Andrey Lymar – WSHiT Gdańsk
 5. Drzeżdzon Wojcech – WSB Gdańsk
 6. Jerzy Gierszewski – AP Słupsk, Kierownik INoBiZ
 7. Andrzej Urbanek – Prorektor AP Słupsk
 8. Anatoly Kibisz – Kaliningrad
 9. Tamarskaja Nina Wasiliewna – Moskwa
 10. Mykhail Paslavski – Lwów
 11. Oleksandr Moroz – Lwów
 12. Przemysław Dąbrowski – AP Słupsk
 13. Adam Karpiński – GSW
 14. Gracjan Cimek – AMW 

Partnerzy

Akademia Pomorska w Słupsku -logo

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, Akademia Pomorska w Słupsku

BIP Instytut Prawa w Mińsku -logo

Białoruski Instytut Prawa – BIP

Ukrainian National Forestry University Department of History -Logo

Ukrainian National Forestry University (Department of History of Ukraine, Political Science and Law)

Lviv Polytechnic National University Institute of Sustainable Development -Logo

Lviv Polytechnic National University (Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development)

Patronat honorowy

Rada Służby Publicznej PRM logo

Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów,
Poseł na Sejm RP
dr Marek Rutka

Herb Kartuz

Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński

Logo Starostwa Powiatowego w Tczewie

Starosta Tczewski
Mirosław Augustyn

Tczew logo

Prezydent Miasta Tczewa
Mirosław Pobłocki

Uczelnie współpracujące

KSTU logo

Kaliningrad State Technical University

Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy logo

Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy

Książka

pierwsza strona okładki
Okładka książki

Pokłosiem konferencji ukazała się monografia naukowa będąca pracą zbiorową 14 autorów, zawierająca 12 rozdziałów:

Wyzwania dla współczesnej administracji, Przemysław Kierończyk, Mirosław Borkowski (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2022, ISBN 978-83-66270-07-7. Stron 202, format 17x24 cm (B5). Wydanie online w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny

Monografia

Wykorzystana fotografia:
Tło zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com

Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: wtorek, 22 Czerwiec, 2021