I Forum Małej Kultury

Gdańska Szkoła Wyższa wraz z Miejskim Domem Kultury w Redzie, Fundacją Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność i Instytutem Edukacyjnych Technologii Informatycznych mają zaszczyt zaprosić na

I Forum Małej Kultury.

Termin konferencji: 19.04.2016 r. (wtorek) 09:30 do 17:00
Miejsce: Fabryka Kultury, ul. Łąkowa 59 A, Reda
Organizatorzy
Gdańska Szkoła Wyższa
Miejski Dom Kultury w Redzie
Fundacja Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność
Instytut Edukacyjnych Technologii Informatycznych

Zapraszamy instytucje kultury i organizacje pozarządowe, które współuczestniczą w kreowaniu oferty kulturalnej Pomorza w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. I Forum Małej Kultury jest inauguracją cyklicznych spotkań „małej kultury” – lokalnych instytucji kultury, organizacji NGO oraz ich partnerów. Głównym celem Forum w roku 2016 jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów w pomorskim środowisku kulturalnym.

Organizacja Forum w Redzie jest odpowiedzią na potrzebę nawiązania współpracy w małych ośrodkach kultury, promujących działalność kulturalną i artystyczną poza terenem Metropolii i ośrodków kultury dużych aglomeracji. Mamy podobne problemy, potrzeby, a także możliwości realizacji zadań statutowych. Bezpośredni kontakt pozwoli nam zintegrować środowisko lokalnej kultury i zwiększyć możliwości poprzez wspólne działanie.

Patronat honorowy nad I Forum Małej Kultury objęli:

  • Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
  • Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius
  • Urząd Miasta Redy
  • dr Kazimierz Plocke – Poseł na Sejm RP

Program I Forum Małej Kultury do pobrania poniżej. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie MDK w Redzie pod adresem:
http://mdk.reda.pl/content/forum-małej-kultury

Udział w I Forum Małej Kultury jest bezpłatny.

Uwaga pracownicy naukowi GSW!
Zapraszamy do złożenia referatów na jeden tematów przewodnich forum (bez względu na wydział, kierunek, katedrę naukową), w terminie do dnia 30 maja br. na adres e-mail Wydawnictwa GSW.

Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: wtorek, 19 Kwiecień, 2016