• Odszedł prof. Zdzisław Kordel

    Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 czerwca 2023 r. po wyczerpującej chorobie odszedł prof. Zdzisław Kordel. Profesor był mocno związany z Gdańską Szkołą Wyższą od początku jej istnienia. Promotor bardzo wielu licencjatów i magistrów. Członek Senatu GSW. Rodzinie i przyjaciołom Profesora składamy wyrazy współczucia