PDF
pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Nauka i edukacja we współczesnym świecie, cz. 4, praca zbiorowa, Mirosław Borkowski, Andrey Lymar (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-89762-88-7, https://doi.org/10.24426/2018-088. Stron 224, format 17x24 cm (B5). Wydanie cyfrowe w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny
0,00 zł
Nr katalogowy: 088
   
Tytuł Nauka i edukacja we współczesnym świecie. Część 4
Tytuł w języku rosyjskim
//Заглавие
Наука и образование в современном мире. Выпуск 4
  Praca zbiorowa: 13 rozdziałów
Redaktorzy naukowi Mirosław Borkowski, Andrey Lymar
Autorzy (17) Iryna Babets, Maria Chomka, Sławomir Stanisław Dębski, Wojciech Drzeżdżon, Peter Herrmann, Olga Khmel, Marta Kopytko, Mariya Korotkaya, Jerzy Kosiński, Michał Kosiński, Halyna Levkiv, Piotr Lizakowski, Andrey Lymar, Olga Muratova, Dariusz Skalski, Jolanta Tomporowska, Zinaida Zhyvko
Rok wydania 2018
Strony 228
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-88-7
DOI

10.24426/2018-088
https://doi.org/10.24426/2018-088

Cena (zł) Nieodpłatnie

Słowo wstępne

Prezentowana monografia jest wynikiem międzynarodowej, wielotematycznej konferencji naukowej "Problematyka bezpieczeństwa w edukacji i zarządzaniu. Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego", która była zorganizowana w listopadzie 2018 r. przez kilka uczelni wyższych regionu pomorskiego we współpracy z uczelniami partnerskimi z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Organizatorami konferencji były: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańska Szkoła Wyższa, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim przy wsparciu naukowym Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (Rosja), Polesskiego Uniwersytetu Państwowego (Białoruś), Międzynarodowego Instytutu Rynku w Samarze (Rosja), Towarzystwa Naukowego w Grudziądzu (Polska).

Wystąpienia na konferencji związane były różnymi obszarami naukowymi, ale myślą przewodnią wszystkich była edukacja. Edukacja, która musi przejść przez etap przemian, edukacja, która powinna łączyć i wykorzystywać efekty badań z zakresu między innymi pedagogiki, zarządzania, ekonomii, prawa, bezpieczeństwa. Dlatego też są tu rozdziały autorów reprezentujących nauki techniczne, o bezpieczeństwie czy nauki ekonomiczne. Tym samym pokazujemy, że zarówno konferencje, ale i publikacje powinny być tworzone przez przedstawicieli różnych nauk. Taka sytuacja pozwala na szerszą wymianę poglądów, umożliwia lepsze poznanie problemu.

Prezentowana praca jest elementem serii już wydanych (i planowanych) monografii międzynarodowych pod wspólnym tytułem "Nauka i Edukacja we współczesnym świecie". Materiały przedstawiono w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Dziękujemy wszystkim autorom za przygotowanie materiałów do publikacji.

Doceniamy także możliwość wymiany poglądów z przedstawicielami uczelni zagranicznych — nauka nie zna granic, a jej rozwój czy to krajowy, czy międzynarodowy nie może być niczym zakłócany.

Monografia dostępna w jednym pliku PDF w Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich Wydawnictwa GSW pod poniższym adresem:

https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/12.

  Monografia dostępna w jednym pliku PDF

Spis treści

 • Słowo wstępne
 1. Iryna Babets, Bezpieczeństwo ekonomiczne współpracy interregionalnej Ukrainy z krajami UE: kierunek strategiczny - rolnictwo
 2. Sławomir Stanisław Dębski, Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Bezpieczeństwo społeczne - wybrane zagadnienia
 3. Jerzy Kosiński, Podstawy zajęcia i zabezpieczania danych cyfrowych jako element reagowania na naruszenia bezpieczeństwa
 4. Jolanta Tomporowska, Zagrożenia wychowania w procesie przemian cywilizacyjnych - wybrane zagadnienia
 5. Jolanta Tomporowska, Autoewaluacja pracy eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli
 6. Maria Chomka, Oferta ekoturystyki jako element zrównoważonego rozwoju w regionie
 7. Michał Kosiński, Edukacja ratownicza w zapewnianiu bezpieczeństwa na wodzie
 8. Andrey Lymar, Bezpieczeństwo systemu edukacji jako podstawa bezpieczeństwa społecznego (kilka zagadnień na temat jakości i reform)
 9. Wojciech Drzeżdżon, Труд как фундаментальная деятельность человека. Интерпретирующее исследование
 10. Marta Kopytko, Zinaida Zhyvko, Halyna Levkiv, Competitiveness and security of innovative-active enterprises
 11. Mariya Korotkaya, Olga Muratova, Приоритетные направления развития промышленности Калининградской области
 12. Peter Herrmann, Uncertainty as the highest state of insecurity
 13. Olga Khmel, Формирование организационно-экономического механизма взаимодействия учреждений высшего образования и работодателей

W zakładce "Dostęp cyfrowy" ("Dostęp online PDF") do pobrania nieodpłatnie w formie pliku PDF