Wydawnictwo GSW[1] działa od 2003 roku. W ramach jego działalności ukazują się monografie naukowe jednoautorskie (w tym rozprawy habilitacyjne), monografie wieloautorskie (prace zbiorowe), podręczniki akademickie. Autorami są zarówno pracownicy badawczo-dydaktyczni GSW, jak i osoby spoza niej.

Wszystkie książki (oraz czasopisma) dostępne są w uczelnianej bibliotece oraz wysyłane są do 15 największych bibliotek naukowych w Polsce (link). Większość książek dostępna jest również w sprzedaży detalicznej (zakup na miejscu w uczelni oraz wysyłkowo, link).

Pule numerów ISBN

Wydawnictwo GSW wydaje książki z numerami ISBN spośród następujących pól numerów:

 1. 978-83-89762-…
 2. 978-83-66270-…
Wykaz wydawnictw monografii naukowych

Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej ujęte jest w wykazie wydawnictw monografii naukowych sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki pod Unikatowym Identyfikatorem Wydawnictwa 84800 (pn. Wydawnictwo GSW) — 80 pkt za autorstwo monografii naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl/).

Czasopisma naukowe

Gdańska Szkoła Wyższa jest wydawcą następujących czasopism naukowych:

 1. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, ISSN 2300-9055, rocznik
 2. Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy, ISSN druk 2657-5922, ISSN online 2657-7674, rocznik, artykuły publikowane w języku angielskim
 3. Nauka i Społeczeństwo. Przegląd nauk społecznych, technicznych, medycznych i pedagogicznych, Nr 1 i 2: ISSN online 2719-9142, półrocznik wydawany przy współpracy: Kancelarii Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR"
  Od numeru 3: seria monografii "Nauka i Społeczeństwo", https://gsw.gda.pl/content/serie-wydawnicze-nauka-spoleczenstwo
 4. Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania, ISSN online 2719-9770, rocznik wydawany wspólnie z: Instytutem Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Instytutem Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie
  Obszary tematyczne czasopisma: historia państwa i prawa, historia myśli polityczno-prawnej, nauki polityczne, socjologia, historia oraz recenzje i raporty. Artykuły publikowane w języku angielskim

oraz wydawcą czasopisma z artykułami studenckimi:

 1. Zeszyty Studenckie Gdańskiej Szkoły Wyższej, ISSN 2451-2893

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi własną platformę czasopism: Czasopisma Naukowe GSW, gdzie publikowane są wszystkie artykuły z wymienionych wyżej czasopism (z wyjątkiem Zeszytów Studenckich). Artykuły są dostępne publicznie, bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF. Dostęp przez poniższy przycisk (lub przez link https://ojs.gsw.gda.pl/).

  Czasopisma Naukowe GSW
Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich online GSW

Wydawnictwo GSW wydaje monografie naukowe i podręczniki akademickie w wersji książkowej (drukowanej) oraz elektronicznej (online + do pobrania PDF).

Wszystkie wydania online Wydawnictwa GSW publikowane są na naszej platformie pn. "Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW" w formie plików PDF (Repozytorium jest w trakcie uzupełniania).
Dostęp do Repozytorium jest publiczny (bez logowania).

Ogólny adres Repozytorium: www.omp.gsw.gda.pl, tam należy przejść w menu do katalogu.

  Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW
Kontakt

Sprzedaż publikacji – zamówienia: wydawnictwo.sklep@gsw.gda.pl. Więcej informacji w zakładce "Sprzedaż publikacji"

Prosimy o kontakt mailowy.

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
Sobota
 
Niedziela
Uczelnia zamknięta
Uwagi dodatkowe
Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt e-mailem
Telefony
 • 58 305 08 11
 • 58 305 08 12
 • 58 305 08 89
 • nr wewn. 52
Adres e-mail
Pokój

nr A113 (parter, skrzydło prawe)

[1] Wydawnictwo GSW jest jednostką organizacyjną Gdańskiej Szkoły Wyższej, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, wpisanej do Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 244, prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki