W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w dniach 12.03-10.04.2020 r. (związanym z koronawirusem), zmianie ulegają terminy obowiązuje studentów, a wynikające z Regulaminu Studiów GSW czy Regulaminu świadczeń pomocy materialnej z budżetu państwa:

  1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium został przedłużony do 30.04.2020 r.
  2. Termin rozliczenia semestru został przedłużony do dnia 30.04.2020 r.
  3. Termin rozliczenia praktyk został przedłużony do dnia 30.04.2020 r.
  4. Studenci, którzy mieli przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej do dnia 31.03.2020 r., mają przedłużony ten termin do 30.04.2020 r. bez konieczności złożenia ponownego podania i uregulowania opłaty za ten miesiąc.

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie Nr 2/2020 Rektora GSW z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminów obowiązujących studentów, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w dniach 16-25 marca 2020 r. (link: https://bip.gsw.gda.pl/p,32,zarzadzenia-rektora)
  Aktualizowany komunikat dot. zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w dniach 12.03-10.04.2020 r.