Informacja dla kandydatów na studia ws. nadsyłania fotografii do legitymacji studenckich

Kandydaci na studia

Kandydaci na studia, którzy zgłosili chęć otrzymania legitymacji studenckiej (i dokonali opłaty 22 zł), proszeni są o nadsyłanie swoich fotografii mailem na adres: legitymacje@gsw.gda.pl.

Fotografie do legitymacji studenckiej (elektronicznej) powinny spełniać następujące wymagania:

  1. fotografia aktualna,
  2. zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, kolorowa,
  3. o rozmiarach minimum 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi),
  4. zalecany typ pliku: PNG (zmiany plików graficznych można dokonać w windowsowym programie Paint: wczytać plik np. JPG, zapisać jako PNG).

Fotografie niespełniające wymagań pkt 1-3 nie będą przyjmowane, tzn. legitymacja nie zostanie sporządzona do czasu dostarczenia właściwej fotografii.


Studenci

Studenci będą dostarczali fotografie poprzez system obsługi elektronicznej GSW – zostanie on uruchomiony na początku roku akademickiego 2019/2020. Informacje w tej sprawie zostaną przekazane komunikatem.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Rekrutacja