(edit 16.09.2019 g. 19:00) 
Przywracanie działania poczty zostanie zrealizowane do końca dnia (19.06.2019). W związku z tym radzimy, aby istotną korespondencję e-mail wysłaną w dniu dzisjeszym (zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych) nadać ponownie.

Informowaliśmy dzisiaj o występujących problemach z dostarczaniem poczty na adresy e-mail GSW. Ma to związek z uruchomieniem nowej strony www (i związanym z tym przenoszeniem domen pomiędzy serwerami).